O nás

Tradiční český výrobce obytných buněk s dlouholetými zkušenostmi s dodávkou montovaných modulárních staveb.

Modulární systémy z obytných buněk jsou běžnou praxí stavebnictví na poli světové architektury. V České republice se stále rozšiřuje škála jejich uplatnění i množství realizovaných staveb. Systém modulární výstavby ZRUP se opírá o základní buňky různých rozměrů, z kterých je možné skládat nekonečné množství variant na základě požadavku zákazníka, ale i na základě dalších ukazatelů, jako jsou podnebné podmínky, urbanistické řešení místa výstavby, ale i druh a typ terénu, kde projekt má vzniknout. Moduly jsou otevřený systém, který umožňuje kdykoliv připojovat a odpojovat další buňky, tak aby vždy byly zajištěny měnící se požadavky uživatele na rozsah objektu.  

Kdykoliv je možné moduly oddělit a přesunout na jiný pozemek, bez újmy na kvalitě provedení stavby a bez dlouhých stavebních prací.

K hlavním podnikatelským aktivitám společnosti patří:

a) Výroba, montáž, dodávky:
   - obytných, sociálních, skladových a technických buněk systému ZRUP
   - montovaných staveb: škol, školek, RD, vrátnic, ubytoven, administrativních budov, sportovišť, prodejen 
   - doplňkových ocelových konstrukcí

b) Kompletní a vyšší dodávky:
   - stavebních prací a staveb, včetně staveb ze systému vlastních technologií
   - venkovních ploch a liniových staveb

Svoji podnikatelskou činnost akciová společnost ZRUP Příbram orientuje nejen na tuzemský trh, ale podstatnou částí produkuje i na zahraniční trhy.

Rozhodující zahraniční aktivity jsou zaměřeny na Německo, Rakousko, Belgii a Holandsko.

V současné době se stav kmenových pracovníků pohybuje v úrovni 85 pracovníků a sídlo společnosti je v Příbrami.

Naše činnost je pod dohledem autorizovaných zkušeben TAZÚS Plzeň a TÜV Mnichov (SRN). V prosinci roku 2000 bylo vydáno společnosti osvědčení o zavedení systému zabezpečování jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO 9001 : 95 pro oblast vývoje, výroby a montáže prostorových prvků (mobilní buňky) a v roce 2003 CERTIFIKÁTU na svařování podle ČSN EN 729 - 3 a MALÉHO PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI K PROVÁDĚNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ.