Výroba a montáž buněk

Průběh výstavby

1/ Založení stavby je závislý na geodetickém průzkumu dané lokality, ale v zásadě nabízí několik rešení.

■ založení stavby na železobetonových patkách
■ založení stavby na zhutněné zemině například kombinací štěrku, geomříží a geobuněk
■ umístění stavby jako nástavbu panelových domu
■ založení stavby pomocí pontonu na vodní hladinu
■ založení stavby na zemní vruty
■ využití plochých střech stávajících objektů

Založení patky Základové pasy Základové pasyVýroba obytných buněk

Výroba obytných buněk probíhá ve výrobní hale, která je zároveň ochráněna před povětrnostními podmínkami během celého roku a celkový modul ve finální podobě je z haly dopraven na místo určení, kde je osazen na připravený základ stavby, který je již zajitěn inženýrskými sítěmi, připravenými na propojení s technickou místností modulu.

Montáž buněk na staveništi

Montáž na místě stavby je pouze v rámci spojení jednotlivých buněk  a jejich technologického napojení. Dle náročnosti jednotlivých buněk, může montáž trvat pouze několik dní k finálnímu předání stavby. Tento proces neovlivňuje životní prostředí těžkou stavební technikou, prašností, hlukem a podobnými faktory, které za normální výstavby vznikají.

Rozšíření domu

Jednotlivé buňky jsou otevřené, tzn, že je možné kdykoliv dům rozšířit, aniž by se dlouhodobě ovlivňoval užívání stavby max. v řádu několika dní. Další vize investora jsou podporeny otevřeností projektu, který počítá s dalšími možnými úpravami v průběhu jeho užívání.